Monday, March 29, 2010

ARAHAN / PERATURAN MENGENAI LATIHAN TAMBAHAN

  1. Soalan latihan tambahan akan dikeluarkan pada hari Isnin setiap minggu. (tertakluk kepada keadaan semasa.)
  2. Latihan hendaklah dihantar pada hari Rabu setiap minggu sebelum 10.45 pagi.
  3. Jawapan akan dikeluarkan setiap hari Khamis untuk semakan.
  4. Hantar semula latihan tersebut bersama dengan pembetulan pada hari Jumaat sebelum 10.45 pagi.
  5. Bagi pelajar yang tidak dapat mematuhi peraturan di atas, tindakan tatatertib akan diambil.

SEMOGA BERJAYA.

-che'gu zahran-

No comments:

Post a Comment